Zap Zoo
Luxemburg is nou niet direct het brandpunt van de Europese popcultuur, maar dat is geen reden om Zap Zoo links te laten liggen. Zap Zoo is vooral een 'eclectische' band: de muzikanten hebben ervaring in blues, jazz, wereldmuziek en wat al niet. Minstens zo interessant zijn hun andere beroepen: er zitten acteurs bij, een psycholoog, jongerenwerkers, een radio-DJ, een festivalorganisator. Op die manier raakt Zap Zoo wel aan het schuiven. De groep combineert de liedjes van voorman Serge Tonnar met geprogrammeerde ritmes, alsmede uitzinnig getrommel uit allerlei swingende werelddelen. Een jamsessie met zowel traditionele muzikanten als rappers uit Mozambique kon dan ook niet uitblijven. Muziek met een wereld-groove.

 

Luxemburg is not exactly the centre of European pop culture, but let this not be a reason to ignore Zap Zoo. Zap Zoo are mostly an 'eclectic' band: the musicians have experience in blues, jazz, world music and what have you. Equally interesting are their other professions. They include actors, a psychologist, youth workers, a radio DJ, and a festival organizer. The band combine front man Serge Tonnar's songs with rocking guitar rhythms, and ferocious drumming from any swinging part of the world. A jam session with both traditional musicians and rappers from Mozambique was inevitable. It's rock with a world groove.